Dydaktyka Dydaktyka

UWAGA: Czerwiec 2020 - Interna - VI r. WL: Zbiorcza informacja o przydziale grup studenckich do poszczególnych Klinik znajduje się pod linkiem: /documents/84660411/0/Interna_VI_r_WL_czerwiec_2020_Zajecia_Kliniczne_przydzialy_grup_do_Klinik.pdf/87f79a1d-c408-41e4-a795-16272c74adea

 

 

UWAGA: Informacje na temat bieżących i najbliższych zajęć zamieszczono w zakładce Aktualności

Zbiorcza informacja o miejscu odbywania zajęć w tygodniach "kardiologicznych" w ramach zajęć z chorób wewnętrznych dla III, IV i V roku Wydziału Lekarskiego w Klinikach Instytutu Kardiologii pod linkiem:

/documents/84660411/0/Kardiologia_2019-2020_rozpis_zajec_w_Klinikach_dla_III_IV_i_V_roku_WL.pdf/0e48f3c7-a73c-4bdd-8b01-b3bbbc8c47cb

 

Zajęcia w II Klinice Kardiologii dla Studentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2019/2020

 • II rok (ćwiczenia z zakresu patofizjologii) (grupy 1-14).

- Temat: Patofizjologia zaburzeń rytmu serca. Lokalizacja i termin zajęć dla poszczególnych grup takie same jak dla pozostałych ćwiczeń z Patofizjologii (zamieszczono na stronie Katedry Patofizjologii) - zajęcia w XI.2019.

 

 • III rok (Choroby wewnętrzne 1/4 - Kardiologia) (grupy 1, 5, 6, 9, 14)

- informacje o organizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020 pod poniższym linkiem:

/documents/84660411/0/Najnowsza_Organizacja_zajec_Choroby_Wewnetrzne_1_4-Kardiologia_2020.pdf/eb46ee52-7c97-4144-8924-af63e1518a9d

 

Tematy seminariów wewnętrznych dla Studentów III roku WL:

1.Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca. Zasady stratyfikacji ryzyka w nadciśnieniu tętniczym. Jak obniżyć ryzyko sercowo-naczyniowe uchorego z cukrzycą?

2. Elektrokardiografia. Nieinwazyjne badania obrazowe układu krążenia: wskazania, zasady interpretacji wyniku, ograniczenia badania.

3. Inwazyjne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w kardiologii.

4. Współczesna (czwarta) definicja zawału serca. Zasady postępowania w OZW i stabilnej dusznicy bolesnej. Postępowanie z chorym po przebytym zawale serca-prewencja wtórna. Biomarkery w kardiologii.

 

 • IV rok - Wykład "Zastawkowe wady serca"

- wykład w formie e-learningu na e-platformie PEGAZ

 

 • IV rok - zajęcia z EKG - e-learning - kurs na platfomie PEGAZ

 

 • V rok (Choroby wewnętrzne 3/4 - Kardiologia) (grupy 3, 6, 7)

- informacje o organizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020 pod poniższym linkiem:

/documents/84660411/0/A_Zaktualizowana_Organizacja_zajec_Choroby_wewnetrzne_3_4-Kardiologia_2020.pdf/538f115e-8a83-493a-af12-dabfc1413683

 

Tematy seminariów wewnętrznych dla Studentów V roku WL:

1. Niewydolność serca.

2. Kardiologia inwazyjna - wybrane zagadnienia.

3. Ostre zespoły wieńcowe.

 

 • V rok (Fakultet: Biomarkery w chorobach układu krążenia) - zajęcia w 15 tygodniu dydaktycznym 

- Link do nowego sylabusa Fakultetu "Biomarkery w chorobach układu krążenia” (wersja IX.2019):

/documents/84660411/0/Fakultet_Biomarkery_sylabus_nowy.pdf/0c2887f2-aa6e-4559-a2fb-4a71bc20a465

 

 • VI rok (Choroby wewnętrzne 4/4 - praktyczne nauczanie kliniczne [8 tygodni, średnio 30 h/tydzień]):

- grupa 13 [ścieżka dydaktyczna B: początek zajęć: 1.X.2019],

- grupa 34 [ścieżka dydaktyczna E: początek zajęć: 28.XI.2019],

- grupa 68 [ścieżka dydaktyczna M: początek zajęć: 17.II.2020],

- grupa 106 [ścieżka dydaktyczna S: początek zajęć: 16.IV.2020],

- grupa 109 [ścieżka dydaktyczna S: początek zajęć: 16.IV.2020].

 

Choroby wewnętrzne - praktyczne nauczanie kliniczne: informacje o organizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020 pod poniższym linkiem:

/documents/84660411/0/Organizacja_zaj%C4%99c_Choroby_wewnetrzne_4_4_praktyczne_nauczanie_kliniczne_1.pdf/6992ce88-4dcc-42f3-b5ea-3facba4fe66d

 

- Link do nowego sylabusa przedmiotu „Choroby wewnętrzne"/documents/84660411/0/Sylabus_nowy_Choroby_wewnetrzne.pdf/cf1c78aa-1e58-4184-90fc-e703653a3efb

 

 

 • VI rok (zajęcia dowolne - praktyczne nauczanie kliniczne [6 tygodni]):

 

- grupa 114 [ścieżka dydaktyczna T: początek zajęć: 1.X.2019],

- grupa 54 [ścieżka dydaktyczna H: początek zajęć: 2.III.2020]

- grupa 48 [ścieżka dydaktyczna F: początek zajęć: 16.III.2020],

- grupa 20 [ścieżka dydaktyczna C: początek zajęć: 30.IV.2020].

 

 
 • VI rok (repetytorium nauk klinicznych)

- seminarium tematyczne: "Choroba niedokrwienna serca: dławica piersiowa stabilna i ostre zespoły wieńcowe: zasady diagnostyki róznicowej, rozpoznawania i leczenia. (zajęcia w CDK, ul. św. Łazarza 16) - terminy i lokalizacja saminariów w zakładce Aktualności.

 

 

Link do harmonogramów zajęć na stronie WL: http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

 

 

UWAGA: Informacje na temat bieżących i najbliższych zajęć zamieszczono w zakładce Aktualności

 

 

Zajęcia w II Klinice Kardiologii dla Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2019/2020

 

W roku akademickim 2019/2020 w II Klinice Kardiologii zaplanowano zajęcia dla Studentów kierunków pielęgniarstwo i elektroradiologia Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 • I rok (kierunek pielęgniarstwo) - Badanie fizykalne (grupy IB, IC, IIA, IIC, VIA, VIB, IIIA, IIIB, IIIc, IVA, IVB, IVC, VA, VIIIA, VIIIB i VIIIC)

grupa IB i IC:    17.III., 24.III., 31.III.2020 (wtorki)

- czas trwania zajęć: 14.30 - 18.30

grupa IIA, IIC, VIA, VIB:   7.IV., 21.IV., 28.IV.2020 (wtorki)

- czas trwania zajęć: 14.30 - 18.30

grupa IIIA, IIIB, IIIC:   18.III., 25.III., 1.IV.2020 (środy)

- czas trwania zajęć: 14.30 - 18.30

grupa IVA, IVB, IVC, VA:   8.IV., 15.IV, 22.IV.2020 (środy)

- czas trwania zajęć: 14.30 - 18.30

grupa VIIIA, VIIIB, VIIIC:   17.IV., 24.IV, 8.V.2020 (piątki)

- czas trwania zajęć: 12.00 - 16.00

 

 • II rok (kierunek położnictwo) - Badanie fizykalne (grupy c i f)

grupa c: 2.III., 9.III., 16.III., 23.III.2020 (poniedziałki)  - czas trwania zajęć: 8.00 - 10.45

grupa f: 4.III., 11.III., 18.III., 25.III.2020 (środy)          - czas trwania zajęć: 8.00 - 10.45

 
 • II rok (kierunek pielęgniarstwo) - Badanie fizykalne (grupy 1, 2, 9, 15 i 16)

grupa 15 i 16 :         7.X., 14. X., 21.X., 28.X., 4.XI.2019 (poniedziałki)  - czas trwania zajęć: 13.45 - 16.45

grupa 1 i 2:             8.X., 15.X., 22.X., 29.X., 5.XI.2019  (wtorki)           - czas trwania zajęć: 14 - 17

grupa 9:                 13.XI, 20.XI, 27.XI, 4.XII, 11.XII.2019  (środy)        - czas trwania zajęć: 15 - 18

 
 • II rok (kierunek elektroradiologia) - Procedury DEL w kardiologii ambulatoryjnej

grupa 1K:  24.10, 13.11, 14.11, 20.11, 27.11, 3.12.2019.

grupa 2K:  24.10, 7.11, 14.11, 21.11, 28.11, 4.12.2019.

grupa 3K:  24.10, 7.11, 13.11, 21.11, 28.11, 3.12.2019.

grupa 4K:  31.10, 7.11, 14.11, 3.12, 4.12, 17.12.2019.

grupa 5K:  31.10, 13.11, 20.11, 21.11, 27.11, 17.12.2019.

grupa 6K:  31.10, 28.11, 20.11, 27.11, 4.12, 17.12.2019.

 

Czas trwania zajęć: 8.30 - 12.30

 

 

 

Link do harmonogramów zajęć na stronie WNoZ:

http://www.wnz.cm.uj.edu.pl/dla-studentow/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/harmonogram_zajec/

 

UWAGA: Informacje na temat bieżących i najbliższych zajęć zamieszczono w zakładce Aktualności