Dydaktyka Dydaktyka

UWAGA: Informacje na temat bieżących i najbliższych zajęć zamieszczono w zakładce Aktualności

Zbiorcza informacja o miejscu odbywania zajęć w tygodniach "kardiologicznych" w ramach zajęć z chorób wewnętrznych dla III, IV i V roku Wydziału Lekarskiego w Klinikach Instytutu Kardiologii pod linkiem:/documents/84660411/0/Najnowsza_aktualizacja_Tabelki_Kardiologia_z_9_marca_2021.pdf/9bad306e-3ba8-4045-8a3f-71a18a1af141

 

 

Zajęcia w II Klinice Kardiologii dla Studentów kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego UJ CM w roku akademickim 2020/2021

 • II rok (ćwiczenia z zakresu patofizjologii) (grupy 1-14).

- Temat: Patofizjologia zaburzeń rytmu serca. Lokalizacja i termin zajęć dla poszczególnych grup takie same jak dla pozostałych ćwiczeń z Patofizjologii (zamieszczono na stronie Katedry Patofizjologii) - zajęcia w XI.2020.

 

 • III rok (Choroby wewnętrzne 1/4 - Kardiologia) (grupy 1, 5, 6, 9, 14) (zajęcia w II semestrze)

- grupa 14: 21 tydzień dydaktyczny

- grupa 1: 28 tydzień dydaktyczny

- grupa 5: 29 tydzień dydaktyczny

- grupa 6: 31 tydzień dydaktyczny

- grupa 9: 33 tydzień dydaktyczny

 

- informacje o organizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020 pod poniższym linkiem:

 

 

Tematy seminariów wewnętrznych dla Studentów III roku WL:

1.Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego. Prewencja pierwotna choroby niedokrwiennej serca. Zasady stratyfikacji ryzyka w nadciśnieniu tętniczym. Jak obniżyć ryzyko sercowo-naczyniowe uchorego z cukrzycą?

2. Elektrokardiografia. Nieinwazyjne badania obrazowe układu krążenia: wskazania, zasady interpretacji wyniku, ograniczenia badania.

3. Inwazyjne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w kardiologii.

4. Współczesna (czwarta) definicja zawału serca. Zasady postępowania w OZW i stabilnej dusznicy bolesnej. Postępowanie z chorym po przebytym zawale serca-prewencja wtórna. Biomarkery w kardiologii.

 

 • IV rok - Wykład "Zastawkowe wady serca"

- wykład w formie e-learningu na e-platformie PEGAZ

 

 • IV rok - zajęcia z EKG - seminaria e-learningowe - kurs na platfomie PEGAZ dla wszystkich 14 grup

 

 • V rok (Choroby wewnętrzne 3/4 - Kardiologia) (grupy 3, 7, 8) (zajęcia w I semestrze)

- grupa 3: 16.X, 19.X, 20.X, 21.X.2020.

- grupa 8: 27.XI, 30.XI, 1.XII, 2.XII,2020.

- grupa 7: 11.XII, 14.XII, 15.XII., 16.XII.2020.

- informacje o organizacji zajęć w roku akademickim 2020/2021 pod poniższym linkiem:

 

 

Tematy seminariów wewnętrznych dla Studentów V roku WL:

1. Niewydolność serca.

2. Kardiologia inwazyjna - wybrane zagadnienia.

3. Ostre zespoły wieńcowe.

 

 • V rok (Fakultet: Biomarkery w chorobach układu krążenia) - zajęcia w 15 lub 34 tygodniu dydaktycznym 

- Link do nowego sylabusa Fakultetu "Biomarkery w chorobach układu krążenia” (wersja IX.2019):

/documents/84660411/0/Fakultet_Biomarkery_sylabus_nowy.pdf/0c2887f2-aa6e-4559-a2fb-4a71bc20a465

 

 • VI rok (Choroby wewnętrzne 4/4 - praktyczne nauczanie kliniczne [8 tygodni, średnio 30 h/tydzień]):

- grupy 17 i 24 (1-8 tyg. dydaktyczne)

- grupy 46 i 47 (9-16 tyg. dydaktyczne)

- grupy 65 i 73 (19-26 tyg. dydaktyczne)

- grupy 101 i 102 (27-34 tyg. dydaktyczne)

 

Choroby wewnętrzne - praktyczne nauczanie kliniczne: informacje o organizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020 pod poniższym linkiem:

- Link do nowego sylabusa przedmiotu „Choroby wewnętrzne"/documents/84660411/0/Sylabus_nowy_Choroby_wewnetrzne.pdf/cf1c78aa-1e58-4184-90fc-e703653a3efb

 

 

 • VI rok (zajęcia dowolne - praktyczne nauczanie kliniczne [6 tygodni]):
 

- grupa 7 (21-26 tyg. dydaktyczne)

- grupa 28 (29-34 tyg. dydaktyczne)

- grupa 73 (9-14 tyg. dydaktyczne)

- grupa 87 (7-12 tyg. dydaktyczne)

- grupa 97 (3-8 tyg. dydaktyczne)

- grupa 100 (1-6 tyg. dydaktyczne)

 
 • VI rok (repetytorium nauk klinicznych) - zajęcia w trybie zdalnym w aplikacji MS-Teams

- seminarium tematyczne: "Choroba niedokrwienna serca: dławica piersiowa stabilna i ostre zespoły wieńcowe: zasady diagnostyki róznicowej, rozpoznawania i leczenia - terminy saminariów w zakładce Aktualności.

 

 

Link do harmonogramów zajęć na stronie WL: http://www.wl.uj.edu.pl/dydaktyka/kierunek-lekarski

 

 

UWAGA: Informacje na temat bieżących i najbliższych zajęć zamieszczono w zakładce Aktualności

 

 

Zajęcia w II Klinice Kardiologii dla Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM w roku akademickim 2020/2021

 

W roku akademickim 2020/2021 w II Klinice Kardiologii zaplanowano zajęcia dla Studentów kierunków pielęgniarstwo i elektroradiologia Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM:

 • I rok (kierunek pielęgniarstwo) - Badanie fizykalne (zajęcia w II semestrze)

 • II rok (kierunek położnictwo) - Badanie fizykalne (zajęcia w I semestrze)

 

 • II rok (kierunek elektroradiologia) - Procedury DEL w kardiologii ambulatoryjnej (zajęcia w I semestrze)

Zajęcia w dniach: 2.XII, 9.XII, 16.XII.2020, 13.I, 15.I, 20.I, 22.I, 27.I.2021. Czas zajęć: 8.20-12.30.

 

Link do harmonogramów zajęć na stronie WNoZ:

 

UWAGA: Informacje na temat bieżących i najbliższych zajęć zamieszczono w zakładce Aktualności