Szanowni Państwo, zapraszamy na stronę internetową II Kliniki Kardiologii

II Klinika Kardologii jest jedną z Klinik Instytutu Kardiologii w ramach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W Klinice na pełnych etatach naukowo-dydaktycznych UJ CM zatrudnionych jest 10 pracowników: 1 osoba na stanowisku profesora zwyczajnego, 5 osób na stanowisku profesora nadzwyczajnego (w tym 3 osoby z tytułem naukowym profesora), 2 osoby na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego i 2 osoby na stanowisku adiunkta.

Kierownikiem II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM jest prof. zw. dr hab. med. Andrzej Surdacki, zaś Kierownikiem II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - prof. nadzw. dr hab. med. Dariusz Dudek.