Szanowni Państwo, zapraszamy na stronę internetową II Kliniki Kardiologii

II Klinika Kardologii jest jedną z Klinik Instytutu Kardiologii w ramach Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W Klinice na etatach badawczo-dydaktycznych UJ CM zatrudnionych jest 9 pracowników: 6 osób na stanowisku profesora (w tym 4 osób z tytułem naukowym profesora), 1 osoba na stanowisku adiunkta ze stopniem doktora habilitowanego oraz 2 osoby na stanowisku adiunkta. Ponadto 1 osoba z tytułem naukowym profesora zatrudniona jest na etacie badawczym.

.